3D měření

3D souřadnicový měřicí stroj

Systém RS plus 2021
měřicí rozsah: 5000mm x 2000mm x 2000

Obrábíme:

 • Měření geometrie na vysoce přesných výrobcích (0,007 mm)
 • Informace využívající vyhodnocovací software ve 3D formě + protokol
 • Propojení měřeného produktu s 3D modelem s modelem AutoCAD
 • Programovací schopnost pro měření sériově vyráběných produktů
 • Max. zatížení žulové desky = 8000 kg – rozprostřeno na 60% pracovní plochy

3D souřadnicový měřicí stroj

Systém LH 1512
měřicí rozsah: Y =  1280 mm, X = 2550 mm, Z = 1100 mm
 • Měření geometrie na vysoce přesných výrobcích (0,007 mm)
 • Informace využívající vyhodnocovací software ve 3D formě + protokol
 •  Propojení měřeného produktu s 3D modelem s modelem AutoCAD
 • Programovací schopnost pro měření sériově vyráběných produktů
 • Max. zatížení žulové desky = 8000 kg – rozprostřeno na 60% pracovní plochy

Měření RAYTEC GEPARD SYSTEMS

 • Přímost
 • Rovnoběžnost
 • Kolmost

RAYTEC GEPARD SYSTEMS slouží především pro měření přímosti, rovnoběžnosti, kolmosti lineárních vedení, ale i pro měření odchylek polohy a souososti. Pracuje s laserovým paprskem jako s referenčním etalonem přímosti. Přístroj se skládá s laserového vysílače a laserového přijímače. Laserový paprsek je jednoduchým způsobem zaměřen rovnoběžně s lineárním vedením do laserového přijímače. Ten dokáže velice jednoduchým způsobem detekovat jemné změny polohy dopadajícího paprsku na přijímacím senzoru. Posouváním přijímače po lineárním vedení a průběžným měřením odchylek paprsku je pak změřena přímost vedení.

Velkou předností přístroje oproti konvenčním řešením je možnost měřit odchylky v obou vzájemně kolmých směrech zároveň, a to i dynamickém režimu. Tento režim umožňuje uživateli provádět například justáž vedení s vyhodnocením výsledných křivek v reálném čase.

Velkou výhodou je bezdrátové propojení všech komponent. Laserový přijímač komunikuje s PC pomocí technologie Bluetooth.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?